Premiär för Kompetensnytt

onsdag 20 mars

Idag är det premiär för kompetensförsörjningens nyhetsbrev ”Kompetensnytt”, som är riktad till yrkeslärare och skolledare inom transportnäringens yrkesutbildningar på gymnasiet.

Gymnasieskolor, med utbildningar som leder till anställning i transportnäringen, är Transportföretagens viktigaste samarbetspartners inom kompetensförsörjningsområdet. Därför har vi tagit fram ett nyhetsbrev riktad mot yrkeslärare och skolledare inom transportnäringens utbildningar. Nyhetsbrevet kommer att släppas digitalt fyra gånger/år, varav två nummer kommer att finnas även i tryckt format. Läs nyhetsbrevet här