Glädjebesked om resurser till Erasmus-utbyte

onsdag 8 maj

Dagarna före Europadagen nåddes Transportföretagen av glädjebesked om resurser på 1,3 miljoner kronor från Universitets- och högskolerådet till Erasmus-utbyte för lärare och elever på gymnasieskolans fordonstekniska program.Internationella utbyten för utveckling, kunskap, kontakter och utbildning är mera viktigt i dag än någonsin för transportnäringen eftersom så mycket sker inom teknikutveckling framhåller Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.
 

”Därför är beskedet om 1,3 miljoner kronor väldigt glädjande. Dessa medel kommer möjliggöra för 55 elever och 45 lärare från gymnasieskolans fordonstekniska program att göra utbyten och studiebesök till andra länder inom Europa.” 

Caj Luoma framhåller att utbildningarnas kvalitet är avgörande för att både attrahera fler elever men även för bästa matchning med företagens behov. 

”Det är viktigt att kontinuerligt kunna erbjuda lärarna fortbildning och kompetensutveckling, något som Erasmus-projektet bidrar till. Men det handlar även om elevernas utbildning som ju avgörs av kvaliteten.” 

En utbildningskvalitet på rätt nivå är avgörande för att Sverige inte ska halka efter i teknikutvecklingen. 

”Sverige ligger i framkant med teknikutvecklingen inom transportnäringen, men vi har mycket att lära av andra länder. Transporterna kan inte ses som ett nationellt fenomen utan tvärtom. Dessutom har vi flera exempel på ungdomar i karriären som tagit anställningar utomlands – något inte alla branscher kan erbjuda.” 

”Totalt har Transportföretagen sedan 2012 gjort det möjligt för 400 lärare och elever att göra dessa utbyten. Det är fantastiskt”, avslutar Caj Luoma. 

Projektet Transportföretagen beviljats medel till ingår i Erasmus+ som är ett EU-program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. De erhållna medlen avser en tvåårsperiod med start den 1 september i år och slutdatum den 31 augusti 2021 och omfattar resa och uppehåll. Transportföretagen har även tidigare erhållit medel för projektet och därmed sammantaget möjliggjort för 400 lärare och elever att fortbilda sig utomlands.