Debatt: Satsa på utbildning för transportnäringen i Umeå

söndag 26 maj

Även Umeå behöver en gymnasieutbildning för att klara transportnäringens kompetensförsörjning. Utbildning är en investering som ger mångfaldigt tillbaka till både näringsliv och samhälle. Helt avgörande för transportnäringens kompetensförsörjning är att det finns utbildningar runtom i hela landet. Kommunen måste tänka strategiskt. Det skriver Caj Luoma som är chef för kompetensförsörjningen vid Transportföretagen.

Debattartikeln publicerades i Västerbottens Kuriren den 25 maj

Även Umeå behöver en gymnasieutbildning för att klara transportnäringens kompetensförsörjning. Utbildas för få riskeras det lokala näringslivets tillväxt eftersom transporterna är en förutsättning för flera andra branscher.

Därför efterlyser vi skyndsamt ett fordons- och transportprogram – en satsning som skulle ge mångfaldigt tillbaka till både näringsliv och samhälle.

Våra medlemsföretag vittnar dagligen om svårigheten med att hitta personal. Kompetensförsörjning är en av transportnäringens största utmaningar eftersom det i dag saknas flera tusen lastbilsförare och bussförare, mekaniker och personal till sjöfarten. Det påverkar hela samhället då transporterna är en förutsättning för flera andra branscher och för vår vardag.

Helt avgörande för transportnäringens kompetensförsörjning är att det finns utbildningar runtom i hela landet. I och med att Umeå saknar en egen transport- och fordonsteknisk gymnasieutbildning väljer många elever givetvis andra utbildningar.

Det är en kortsiktig planering av kommunens politiska beslutsfattare eftersom vi vet att elever från fordons- och transportprogrammet har landets högsta etableringsgrad på arbetsmarknaden – Skolverkets statistik visar att de i mycket stor utsträckning får jobb efter examen. I stället för den arbetslöshet många unga riskerar möta, kommer de som gått en transport- och fordonsteknisk gymnasieutbildning direkt ut i arbetslivet och bidrar därmed med skatteintäkter som kan användas till annan samhällsnytta i Umeå.

Utbildning är en investering som ger mångfaldigt tillbaka. Från ett regionalt perspektiv borde det alltså vara högintressant att starta en utbildning som leder direkt till arbete. Vi är övertygade om att vi gemensamt med kommunala beslutsfattare kan skapa bättre förutsättningar för att tillfredsställa transportnäringens behov av personal och samtidigt stärka sysselsättningen i regionen.

Transportnäringen behöver långsiktiga politiska beslut att förhålla sig till liksom en nära samverkan och dialog med politiska beslutsfattare, bransch och skola. På så vis skapas förutsättningar för kvalitet.

I sammanhanget är det även viktigt att vi inte ser självkörande fordon som lösningen på transportnäringens kompetensbehov. Vi ser digitaliseringen som en successiv omställning när det gäller kunskapsbehovet men vi menar att det inte innebär en minskad efterfrågan på personal – varken på kort eller på lång sikt. Däremot kräver teknikutvecklingen örat mot rälsen och att utbildningarna hänger med.

Umeå bör ha höga ambitioner med att möta transportnäringens kompetensförsörjning. För vill kommunen tänka strategiskt långsiktigt med ett välmående näringsliv, ungdomar i arbete och transporter i världsklass behöver den mest grundläggande pusselbiten falla på plats – ett eget fordons- och transportprogram. Vi finns tillgängliga för dialog.

Caj Luoma