16 finalister klara för Bussförar-SM 2019

fredag 28 juni

Den 9 september 2019, gör 16 finalister upp om titeln Sveriges Bästa Bussförare. Finalen genomförs på Gillingebanan, strax norr om Stockholm. Bussförar-SM arrangeras för att uppmärksamma bussförarna och visa hur viktig deras kompetens är.

Bussförar-SM 2019 genomförs i två delar. Kvalificeringen sker genom ett internetbaserat prov som funnits tillgängligt sedan den 25 mars via sajten www.bussforar-sm.se. När kvalificeringsdelen stängde den 21 juni hade 501 stycken tävlande (att jämföra med 448 tävlande 2018) genomfört provet. De 16 bussförare med högst poäng, kallas nu till finalen måndagen den 9 september, för att delta i omfattande praktiska prov med halkbana, manöverkörning, sparsam körning och katastrofövning. Finaltävlingen genomförs på Gillingebanan strax norr Stockholm och parallellt med finaltävlingen arrangeras en bransch- och informationsdag med Arbetsförmedlingen.

De 16 finalisterna är (i bokstavsordning):

Namn  Företag  Garage/depå
Abdul Husein  Keolis Grimbo
Anders Norell Bergendahl  Keolis  Stockholm
Carl Eric Ericsson  Barks Buss, Finspång / Nobina, Uppsala Uppsala
Denny Bauer  Björks Buss  Västerås 
Erik Lindgren KR Trafik  Umeå  
Håkan Lesser  Björks Buss Ludvika
Jacob Kone Transdev  Norrköping
Lyes Ramdani Transdev 
Eskilstuna 
Mats Udenius  VS & Perssons Bussar
Söderhamn 
Misdilli Kiran  Keolis 
Hornsberg 
Per Hedlund VY 
Valskog  
Robert Johansson  Björks Buss Västerås  
Stefan Strand Lindbergs Buss  Örebro  
Susanne Karlsson  Nobina  Varberg 
Tesfaldet Bokre Keolis  Hornsberg  
Veronica Mattsson Gamla Upsala Buss  GUB Uppsala 

 

Varje år genomförs mer än 1 miljard resor inom kollektivtrafiken. En av de viktigaste yrkesgrupperna inom området är bussföraren som har en nyckelroll för att resan ska bli behaglig och säker. Förarna är företagets ansikte utåt och det är viktigt att som förare vara serviceinriktad, representativ och att ha ett bra kundbemötande. Som bussförare ska man kunna köra fordonet mjukt och säkert, ekonomiskt och riskmedvetet och man ska kunna manövrera fordonet i trånga trafikmiljöer. Som bussförare är det även viktigt att vara kvalitets- och miljömedveten och att kunna hantera konfliktsituationer.

Stora rekryteringsbehov kommande år
Transportföretagen, som bransch- och arbetsgivarförbundet Sveriges Bussföretag är en del av, genomförde under våren 2018 en enkätundersökning riktad till medlemsföretag i bussbranschen samt kommunala bussbolag. Syftet med undersökningen har varit att kartlägga bussbranschens rekryteringsbehov de kommande åren. Jämfört med motsvarande undersökning två år tidigare har behovet av bussförare de kommande tre åren vuxit kraftigt. Under den kommande treårsperioden (2018-2021) behöver branschen rekrytera 7 300. Motsvarande siffra var två år innan 4 200. Sex av tio företag med rekryteringsbehov, som försökt rekrytera bussförare det senaste året, har haft svårigheter. Den främsta orsaken till svårigheterna att rekrytera är att hitta sökande som har rätt utbildning. Var fjärde bussförare är över 60 år och under de kommande tre åren (2018-2021) förväntas cirka 2 600 bussförare gå i pension.

Kontakt
Johanna Linder branschutvecklare Kompetensförsörjning, Transportföretagen, johanna.linder@transportforetagen.se, 08-762 71 45
Sandra Camilleri projektledare Bussförar-SM, Nordiske Medier Stockholm AB, sandra.camilleri@nordiskemedier.se, 073-985 12 00