Transportföretagen satsar på yrkesvux

fredag 9 november

Den traditionella gymnasieskolan med yrkesinriktningar står för ca 60 % av Transportföretagens rekryteringsbehov de kommande tre åren.

Ett komplement till gymnasieutbildningen är yrkesvux, som är yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.

För att stimulera kommunerna att erbjuda yrkesvux-utbildningar har regeringen skjutit till statsbidrag. För att få statsbidraget krävs att minst tre kommuner samverkar för att planera och genomföra yrkesvux-utbildningen. Syftet med statsbidraget är att öka utbildningsutbudet för vuxna elever inom yrkesutbildning och tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.

Transportföretagen arbetar aktivt med att öka antalet platser till yrkesvux på regional nivå.

Arbetet sker bland annat genom seminarium och möten med kommunpolitiker, skolledare och beslutsfattare inom vuxenutbildningen. Målet är att påvisa behovet av arbetskraft inom Transportföretagens olika yrken och i förlängningen öka antalet yrkesvux platser.

I arbetet för att säkerställa god kvalité på utbildningarna är våra medlemsföretag viktiga, genom att erbjuda praktikplatser (APL), medverka och bistå med kompetens i yrkesråd och ge möjlighet till studiebesök stärks kvalitén i utbildningarna.

Är ert företag intresserad av att samarbeta kring yrkesvux kontakta Sanna Strömstedt.