Samarbete mellan bransch och skola förutsättning för kompetensförsörjningen

torsdag 22 november

Motorbranschcollegecertifierade Jämtlands gymnasium har inlett ett samarbete tillsammans med Volvo Car Sverige och Bilbolaget för att öka kvaliteten på skolan. Glädjande och viktigt menar Caj Luoma, chef kompetensförsörjningen, då samarbete mellan skola och bransch är en förutsättning för att säkra kompetensförsörjningen inom branschen.

6 400 personer behövs inom motorbranschen de närmsta åren enligt Transportföretagens undersökning ”Tempen på motorbranschen”.  Fler unga behöver söka sig till fordons- och transportprogrammet och god kvalitet på utbildningen är ett led i arbetet. Samarbete mellan bransch och skola är en förutsättning för det.

 – Branschen är i behov av kompetent personal. Genom samarbete mellan skola och bransch kan branschen förse skolan med de resurser och den kompetens som behövs för att eleven ska vara anställningsbar efter studenten samtidigt som skolans yrkesutbildningar kvalitetssäkras och kan på så vis locka fler sökande. Detta är också tanken med bakom motorbranschcollegecertifieringen, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Den digitala och tekniska utvecklingen inom motorbranschen går i rasande tempo. Genom att samarbete med branschen får yrkeslärarna också tillgång till och utbildning inom den senaste tekniken.

 –  I en snabbt föränderlig värld hänger inte alltid utbildningssystemet med. Därför är samarbetet mellan Jämtlands gymnasium och Volvo Car Sverige mycket glädjande. Det är viktigt med samarbeten där branschen, som ofta ligger bakom den tekniska utvecklingen, också kan bistå skolor med den kunskap och kompetens som eleverna kommer att behöva i arbetslivet och på deras företag, avslutar Caj Luoma.