Fler elever tar examen från fordons- och transportprogrammet

torsdag 13 december

Ny statistik från Skolverket visar att 70,6 procent tog examen från fordons- och transportprogrammet år 2018, vilket är en ökning på 1,7 procent i jämförelse med föregående år. Det är glädjande att antalet examinerade ökar stadigt i yrken där det finns stora rekryteringsbehov.

Transportnäringen är i stort behov av personal. Enligt Transportföretagen kommer 40 000 jobb att gå förlorade till år 2030 om det stora rekryteringsbehovet fortsätter. Gymnasieskolan är mycket viktig för transportnäringens kompetensförsörjning. Idag tillfredsställs bara cirka 60 procent av branschens behov – en siffra som måste öka om kompetensförsörjningsfrågan ska lösas.

–  60 procent är en alldeles för låg siffra. Vi måste få in fler elever till programmet men också få fler behöriga elever som tar examen om vi ska tillfredsställa rekryteringsbehovet. Därför är det glädjande att antalet examinerade elever från fordons- och transportprogrammet fortsätter att öka stadigt. Det går åt rätt håll, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Transportföretagens viktigaste fråga är kompetensförsörjningen. En av många insatser som görs är att öka samarbetet mellan branschen, företagen och gymnasieskolorna genom Motorbranschcollege, där åtta skolor i dagsläget har certifierats men där ytterligare drygt 30 skolor jobbar för en certifiering. Motorbranschen är i behov av 6 400 personer de närmaste åren. Genom Motorbranschcollege ges en utbildning av hög kvalitet, ett ökat antal sökande till utbildningen och ett, i praktiken, garanterat jobb eftersom företagen vet att utbildningen motsvarar deras behov.

–  Motorbranschcollege är ett lyckat exempel på vad som kan åstadkommas när parter arbetar tillsammans för att lösa kompetensförsörjningsfrågan. Detta är är dock bara början – på sikt kommer vi att jobba för ett liknande koncept även för andra delar av fordons- och transportprogrammets yrken, avslutar Caj Luoma.

 

 Fakta: 

  • Skolverket har släppt ny statistik som visar att fler elever tar gymnasieexamen. För fordons- och transportprogrammet ligger siffran på 70,6 procent, en ökning på 1,7 procent i jämförelse med föregående år. Rapporten finns att läsa här