Jobba inom transportsektorn

Transportsektorn är en framtidsbransch vad gäller möjligheten att få jobb och potentialen att utveckla entreprenörskap och företagande.

Transportföretagen arbetar med utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor för att se till att branschens behov tillgodoses. Väljer du en yrkesinriktad gymnasieutbildning eller yrkesskola senare i livet, har du stor möjlighet att få jobb direkt efter utbildningen.

Transportsektorn erbjuder i snitt 10 000 nya jobb varje år, både den demografiska utvecklingen och företagens utveckling bidrar till denna stora efterfråga.

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Mer om TYA hittar du på tya.se.

Motorbranschcollege, MBC, Motorbranschens Yrkesnämnd, MYN, samt Lackerarnas Yrkesnämnd, LYN, har bildats gemensamt av arbetsgivare och fackförbund. De har som mål att det ska finnas välutbildad och yrkeskunnig arbetskraft i motorbranschens företag. Mer om MYN och LYN hittar du på än så länge på bilproffs.se.

Om du är nyfiken på bussföraryrket - klicka på länken till vänster.