Transportföretagens skolledarkonferens

Dialogkonferens om framtiden – gymnasieskolan och motorbranschen

Välkommen till en inspirationskonferens med målet att utveckla dig som ledare och din verksamhet med koppling till gymnasiets fordonstekniska utbildningar.

Här får du möjlighet att nätverka och diskutera med kollegor från andra skolor, branschen och organisationer.

Inspirationsföreläsning

Hanna Hedberg delar med sig av sin kunskap om marknadsföring, t.ex. vikten av att förstå sin målgrupp, hitta argument, förpacka budskap och nå ut.

Maria Olofsson, Olofsson Bil

Övriga programpunkter

 • Motorbranschens tankar om marknadsföring -
  Maria Olofsson, VD Olofsson Bil AB samt
  Urban Tibbelin, Bilia Personbilar AB
 • Motorbranschcollege - samarbetet skola och näringsliv - Jonas Hehrne och Marcus Ölin, Motorbranschcollege
 • Transportföretagen – vart är transportnäringen på väg?
  Tekniksprång, elektrifiering, självkörande fordon, branschskola, Yrkes Vux, validering, etc.
 • Nätverkande

När?

Fredagen den 16 november kl. 10-16.
Kaffe finns från kl. 9.30.

Var?

Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm.

Anmälan

Förlängd anmälningstid då det fortsatt finns platser kvar!

Så länge det finns platser kvar har vi anmälan öppen.

Bekräftelse sänds ut efter sista anmälningsdagen eller efter du har anmält dig.

Konferensen är helt kostnadsfri. Kaffe samt lunch ingår.

(Tidigare arrangör: Bilproffs.se)

 

Förnamn:*
Efternamn:*
E-postadress:*
Telnr/Mobilnr:*
Skola/Kommun/Företag:*
Yrkesroll:*
Ev. specialkost/allergi:
* = Obligatoriskt fält

Fakta

Skolledarkonferensen är en framtidskonferens med målet att inspirera samt utveckla dig som är ledare och har koppling till gymnasiets fordonstekniska utbildningar. Här ges du möjlighet att nätverka och diskutera med kollegor från andra skolor, branschen och organisationer etc. Under dagen diskuteras många tankar om hur bransch och skola kan vidareutveckla samarbetet. De som är välkomna att delta i diskussionerna är:

 • rektorer/gymnasiechefer
 • program-/biträdande rektorer
 • skolpolitiker med koppling till gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar.

Minnesarkiv

Tidigare års Skolledarkonferens arrangerades av Motorbranschens yrkesnämnder, MYN/LYN. Även vid de tillfällena träffades skolledare, lärare, motorbransch och politiker för att under en dag inspirera och skapa en bra dialog mellan varandra.

Nedan kan du läsa om vad de första två tillfällena innehöll.

2017 års skolledarkonferens

Under 2017 inleddes dagen med docent Martin Sköld, som delade med sig av hur företag och bransch kan generera framtidens största konkurrenspotential.

Docent Martin Sköld  

Martin höll ett inspirerande och kreativt föredrag med perspektiven då, nu och imorgon med inslag av lekfulla övningar. Hans medskick var att branschen kommer att behöva ha kunskap om och arbeta med flera teknologier parallellt till dess att någon av dem tar över .  

Därefter tog Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen, vid för att:

 • berätta om Motorbranschens yrkesnämnder
 • tala om vikten av att öka kvalitén i utbildningssystemen
 • locka fler ungdomar till branschens utbildningar
 • beskriva utmaningen med att nå ut med framtidsbranschen, motorbranschen.

Caj berättade om en i dagarna ny prognos från Skolverket som visar ökat sökantal på fordons- och transportprogrammet, ett glädjebesked för branschen.

Skolledarkonferens 2017

Framtidens fordons- och transportprogram

Hur kommer teknikutveckling och digitalisering att påverka fordons- och transportprogrammets innehåll? Den frågan gick till Magnus Carlsson, Skolverket, som svarade:

- För att utveckla programmet mot framtidens behov behövs en stärkt dialog och samverkan mellan skola och bransch, framförallt på lokal nivå. Det krävs lyhördhet för det nya, men man kan inte bygga ett hus utan grund och utbildningen måste fortfarande vara förankrad i verkstaden.

Magnus Carlsson framhöll också att regeringen långsiktigt vill satsa på vuxenutbildning, vilket ett regeringsbesked om storsatsning på Yrkesvux häromdagen bekräftat. Magnus avslutade sedan med att ta upp ”gymnasiemytologin”, som handlar om att identifiera myter som kan påverka gymnasievalet.

Certifiering av Motorbranschcollege har påbörjats

Certifiering Motorbranschcollege  

Jonas Hehrne, branschutvecklare Motorbranschens Yrkesnämnd, berättade om Motorbranschcollege, om syftet med satsningen och om att fler skolor nu kan ansöka om att få bli Motorbranschcollege. En konstruktiv dialog mellan rektorer från de skolor som ingått i pilotprojektet för Motorbranschcollege tog därefter vid.

Hur arbetar branschen med skolor?

Helena Andersson från Upplands Motor berättade om motorbranschen inifrån och samarbetet med gymnasieskolor. Elevpraktik och samarbete med skola och andra aktörer är viktig för företaget för att finna rätt kompetens. Hon framhöll även vikten av moderna verkstäder, variationen i yrket och jobbgaranti, det vill säga att motorbranschen är en framtidsbransch. Fred Stenudd från Lantmännen/Swecon gav medskick om att finna rätt kompetens. Även han framhöll Motorbranschcollege som ett positivt exempel på där bransch och skola samverkar för högre kvalitet i skolan.

Paneldebatt om yrkesutbildningsfrågor

Debattpanelen under Skolledarkonferensen 2017

Företrädare inom politiken och motorbranschen intog så småningom scenen för en paneldebatt om aktuella frågor om varför yrkesutbildningarna ska ge högskolebehörighet och om hur en utbildning i världsklass ska se ut. I panelen deltog Caroline Helmersson Olsson, Utbildningsutskottet (S), Michael Svensson, Utbildningsutskottet (M), Magnus Carlsson, Skolverket, Caj Luoma, Transportföretagen och Tommy Letzén, Motorbranschens Riksförbund (MRF).

Panelen enades om att vi är på god väg mot en yrkesutbildning i världsklass. Collegemodellen – Motorbranschcollege – är ett bra samverkansexempel för bästa matchning.

En innehållsrik Skolledarkonferens sammanfattades i en lång och mycket uppskattat väggbild av graphic recordern Caroline Sellstone.

Vill du se allt som stod på väggbilden? Det kan du göra här genom att pausa filmen:

Skolledarkonferens 2016

Det som förelästes och diskuterades under Skolledarkonferensen 2016 var följande:

 • Den framtida gymnasieskolan – Magnus Carlsson från Skolverket
 • Utbildning är i fokus när digitaliseringen slår till – Mats Lewan, matslewan.se, teknikjournalist och författare, med fokus på teknik och framtid
  - De verkliga effekterna av digitaliseringen för samhälle, näringsliv och individer har knappt börjat visa sig ännu, hävdade Mats Lewan, som beskrev en omfattande och förestående teknikdriven förändring.
  - Och ett av de områdena är utbildning. Budskapet är att vi måste höja blicken, se de stora perspektiven och förbereda oss, om vi ska kunna forma förändringen till något positivt.
 • Motorbranschcollege – skolans och branschens gemensamma arbete för stärkt kvalitet – Caj Luoma, ordförande, MYN, och Lina Skoglund, vice ordförande, MYN
 • Ungdomars syn på och attityder till yrkesutbildning och dess möjligheter – Pontus Slättman, VD, WorldSkills Sweden, filmerna som visades finns på WorldSkills Play
 • Kompetensförsörjningen i mitt företag – Tomas Gustafson, HR-chef, Bilia Sverige

Paneldiskussion Skolledarkonferens 2016
Fr.v. Magnus Carlsson, Skolverket, Tommy Letzén, MRF, Mats Lewan, matslewan.se, Susanna Walter-Westberg, Lugnetgymnasiet, Falun, svarade på frågor under paneldiskussionen.

Dagen avslutades med en paneldiskussion där följande personer fick svara på frågor:

Mötet gav oss definitivt nya kunskaper och breddade våra nätverk!

Till toppen på sidan