Transportföretagens skolledarkonferens

     

Save the date - 7 november 2019 i Stockholm

 

 


 

Dialogkonferens om framtiden – gymnasieskolan och motorbranschen 2018

 

Det var Caroline Sellstone som ritade dessa sammandrag av vad som det pratades om under konferensen.

Transportföretagens årliga Skolledarkonferens gick av stapeln den 16 november där skolledare, företag och bransch samlades för seminarium och gruppdiskussioner. Dagen handlade om marknadsföring och vikten av samarbete över gränserna i syfte att locka fler unga till motorbranschen.

Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen, inledde dagen med att berätta om Transportföretagen och vikten att fortsatt öka kvaliteten på yrkesutbildningarna inom fordons- och transportprogrammet i syfte att kunna locka fler ungdomar för att tillfredsställa branschens behov.

Anette Norinder, branschutvecklare på Transportföretagen, tog sedan över rodret som moderator och började med att hälsa Hanna Hedberg välkommen:

Hanna Hedberg från Coreworks

Hanna Hedberg från Coreworks kickstartade konferensen med en inblick i 00-talisternas tankesätt och hur det påverkar deras intag av information. Unga idag lyssnar främst på människors berättelser – inte på företagen – vilket har lett till att influencers, stora som små, har en större inverkan på unga idag än traditionell marknadsföring.
Ladda ner Hannas presentation.

Maria Olofsson, från Olofssons Bil AB, berättade hur företaget arbetar med den externa marknadsföringen och hur de samarbetar med näraliggande skolor för att få fler unga att söka sig till branschen. Skolvärlden är oumbärliga för branschen och vikten av ett gott samarbete är nödvändigt.
Ladda ner Marias presentation.

Bilias Urban Tibbelin berättade om deras nya projekt Bilia elevprogram – ett nära samarbete mellan bransch och utvalda skolor på olika sätt för att säkra kompetensförsörjningen, vilket ger skola och elev tillgång till den senaste tekniken, verktyg, lärarutbildningar, med mera.
Ladda ner Urbans presentation.

Transportföretagens skolledarkonferens 2018

Motorbranschcollege (MBC) är ett nära samarbete mellan bransch och gymnasieskolor. MBC är ett kvalitetssystem för ett strukturerat samarbete mellan skola, företag och fack. Det ska säkerställa utbildningens kvalitet gentemot elever och bransch. Projektledaren Jonas Hehrne från MBC redogjorde att det på ett år har certifierats åtta skolor och mer än trettio skolor är i processen att certifieras. På scen med honom fanns rektorn Jonas Kristansson från Agnesfrids gymnasiet, som är det senaste tillskottet av MBC-certifierade skolor, och han berättade om deras väg fram till certifieringen.
Ladda ner Jonas presentation.

Konferensen avslutades med en summering av Transportföretagens satsningar och arbete. Bland annat om:

 • Yrkesvux roll i att få in mer personal till branschen som ett komplement till gymnasieskolan
 • En ny valideringsmodell som är under arbete där alla inom branschen kan bli testade och bedömda för att säkerställa att man uppnår det branschen eftersöker
 • Den 29 november släpps av Transportföretagens rapport om Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras.
 • Transportföretagen har lanserat den en ny ungdomssajt Vi kör! med tillhörande sociala mediekanaler som FB, Instagram och Youtube som riktar sig till ungdomar mellan 13 och 16 år för att öka intresset för yrken inom transportnäringen.

Tack från hela gänget som arbetar på Transportföretagen med kompetensförsörjningsfrågor samt MBC!

Tack!

Fakta

Skolledarkonferensen är en framtidskonferens med målet att inspirera samt utveckla dig som är ledare och har koppling till gymnasiets fordonstekniska utbildningar. Här ges du möjlighet att nätverka och diskutera med kollegor från andra skolor, branschen och organisationer etc. Under dagen diskuteras många tankar om hur bransch och skola kan vidareutveckla samarbetet. De som är välkomna att delta i diskussionerna är:

 • rektorer/gymnasiechefer
 • program-/biträdande rektorer
 • skolpolitiker med koppling till gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar.

Minnesarkiv

Tidigare års Skolledarkonferens arrangerades av Motorbranschens yrkesnämnder, MYN/LYN. Även vid de tillfällena träffades skolledare, lärare, motorbransch och politiker för att under en dag inspirera och skapa en bra dialog mellan varandra.

Nedan kan du läsa om vad de första två tillfällena innehöll.

2017 års skolledarkonferens

Under 2017 inleddes dagen med docent Martin Sköld, som delade med sig av hur företag och bransch kan generera framtidens största konkurrenspotential.

Docent Martin Sköld  

Martin höll ett inspirerande och kreativt föredrag med perspektiven då, nu och imorgon med inslag av lekfulla övningar. Hans medskick var att branschen kommer att behöva ha kunskap om och arbeta med flera teknologier parallellt till dess att någon av dem tar över .  

Därefter tog Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen, vid för att:

 • berätta om Motorbranschens yrkesnämnder
 • tala om vikten av att öka kvalitén i utbildningssystemen
 • locka fler ungdomar till branschens utbildningar
 • beskriva utmaningen med att nå ut med framtidsbranschen, motorbranschen.

Caj berättade om en i dagarna ny prognos från Skolverket som visar ökat sökantal på fordons- och transportprogrammet, ett glädjebesked för branschen.

Skolledarkonferens 2017

Framtidens fordons- och transportprogram

Hur kommer teknikutveckling och digitalisering att påverka fordons- och transportprogrammets innehåll? Den frågan gick till Magnus Carlsson, Skolverket, som svarade:

- För att utveckla programmet mot framtidens behov behövs en stärkt dialog och samverkan mellan skola och bransch, framförallt på lokal nivå. Det krävs lyhördhet för det nya, men man kan inte bygga ett hus utan grund och utbildningen måste fortfarande vara förankrad i verkstaden.

Magnus Carlsson framhöll också att regeringen långsiktigt vill satsa på vuxenutbildning, vilket ett regeringsbesked om storsatsning på Yrkesvux häromdagen bekräftat. Magnus avslutade sedan med att ta upp ”gymnasiemytologin”, som handlar om att identifiera myter som kan påverka gymnasievalet.

Certifiering av Motorbranschcollege har påbörjats

Certifiering Motorbranschcollege  

Jonas Hehrne, branschutvecklare Motorbranschens Yrkesnämnd, berättade om Motorbranschcollege, om syftet med satsningen och om att fler skolor nu kan ansöka om att få bli Motorbranschcollege. En konstruktiv dialog mellan rektorer från de skolor som ingått i pilotprojektet för Motorbranschcollege tog därefter vid.

Hur arbetar branschen med skolor?

Helena Andersson från Upplands Motor berättade om motorbranschen inifrån och samarbetet med gymnasieskolor. Elevpraktik och samarbete med skola och andra aktörer är viktig för företaget för att finna rätt kompetens. Hon framhöll även vikten av moderna verkstäder, variationen i yrket och jobbgaranti, det vill säga att motorbranschen är en framtidsbransch. Fred Stenudd från Lantmännen/Swecon gav medskick om att finna rätt kompetens. Även han framhöll Motorbranschcollege som ett positivt exempel på där bransch och skola samverkar för högre kvalitet i skolan.

Paneldebatt om yrkesutbildningsfrågor

Debattpanelen under Skolledarkonferensen 2017

Företrädare inom politiken och motorbranschen intog så småningom scenen för en paneldebatt om aktuella frågor om varför yrkesutbildningarna ska ge högskolebehörighet och om hur en utbildning i världsklass ska se ut. I panelen deltog Caroline Helmersson Olsson, Utbildningsutskottet (S), Michael Svensson, Utbildningsutskottet (M), Magnus Carlsson, Skolverket, Caj Luoma, Transportföretagen och Tommy Letzén, Motorbranschens Riksförbund (MRF).

Panelen enades om att vi är på god väg mot en yrkesutbildning i världsklass. Collegemodellen – Motorbranschcollege – är ett bra samverkansexempel för bästa matchning.

En innehållsrik Skolledarkonferens sammanfattades i en lång och mycket uppskattat väggbild av graphic recordern Caroline Sellstone.

Vill du se allt som stod på väggbilden? Det kan du göra här genom att pausa filmen:

Skolledarkonferens 2016

Det som förelästes och diskuterades under Skolledarkonferensen 2016 var följande:

 • Den framtida gymnasieskolan – Magnus Carlsson från Skolverket
 • Utbildning är i fokus när digitaliseringen slår till – Mats Lewan, matslewan.se, teknikjournalist och författare, med fokus på teknik och framtid
  - De verkliga effekterna av digitaliseringen för samhälle, näringsliv och individer har knappt börjat visa sig ännu, hävdade Mats Lewan, som beskrev en omfattande och förestående teknikdriven förändring.
  - Och ett av de områdena är utbildning. Budskapet är att vi måste höja blicken, se de stora perspektiven och förbereda oss, om vi ska kunna forma förändringen till något positivt.
 • Motorbranschcollege – skolans och branschens gemensamma arbete för stärkt kvalitet – Caj Luoma, ordförande, MYN, och Lina Skoglund, vice ordförande, MYN
 • Ungdomars syn på och attityder till yrkesutbildning och dess möjligheter – Pontus Slättman, VD, WorldSkills Sweden, filmerna som visades finns på WorldSkills Play
 • Kompetensförsörjningen i mitt företag – Tomas Gustafson, HR-chef, Bilia Sverige

Paneldiskussion Skolledarkonferens 2016
Fr.v. Magnus Carlsson, Skolverket, Tommy Letzén, MRF, Mats Lewan, matslewan.se, Susanna Walter-Westberg, Lugnetgymnasiet, Falun, svarade på frågor under paneldiskussionen.

Dagen avslutades med en paneldiskussion där följande personer fick svara på frågor:

 • Tommy Letzén, VD, MRF

Mötet gav oss definitivt nya kunskaper och breddade våra nätverk!

Till toppen på sidan