Två luncher om digitaliseringsrapporten

Digitaliseringsfrukost

Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras

Mats Lewan - teknikjournalist, författare och forskningsanalytiker med en bakgrund som civilingenjören rapport av Mats Lewan,
teknikjournalist, författare och forskningsanalytiker med en bakgrund som civilingenjör

Ambitionen med rapporten är att besvara tre frågeställningar:

   - hur digitaliseringen påverkar antalet sysselsatta i
      transportbranschen
   - hur efterfrågan på kompetens och kunskap
      påverkas av digitaliseringen
   - inom vilken tidshorisont vi kommer att se de här
      förändringarna

Transportsektorn befinner sig i det stora teknikskiftet!

Målsättningen med rapporten är att erbjuda ett djupare beslutsunderlag för planering av utbildning och kompetensförsörjning i transportsektorn.

När och var?

Malmö den 24 april kl. 11.30 - 13.00 hos Mercedes-Benz, Bronsyxegatan 14, Malmö

Göteborg den 7 maj kl. 11.30 - 13.00 hos Bilia, Norra Långebergsgatan 3, Sisjön, Västra Frölunda

Anmälan till lunchseminarium

Sista anmälningsdagen för seminariet i Malmö är den 17 april och för Göteborg den 29 april. Nedan anmäler du dig till någon av de två tillfällena.

Välj stad:
Namn:
Företag:
E-post:
Lunch


Ev. allergi:
 

Ta del av eftersnacket vid rapportsläppet, där vi intervjuar Mats Lewan!

Caj Luoma intervjuar rapportförfattaren Mats Levan.

Populärt frukostseminarium om digitaliseringens inverkan på sysselsättningen inom transportnäringen! Kommer jobben finnas kvar? Vilka nya jobb kommer uppstå? Hur ser tidshorisonten ut?

 Caj

Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen inledde med att berätta om vägen fram till digitaliseringsrapporten ”Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras” och introducerar författaren och teknikjournalisten Mats Lewan, som skrivit rapporten.

 Lewan

Mats Lewan berättar om målsättningen med rapporten –  digitaliseringens inverkan på sysselsättning, kompetensförsörjning och tidsperspektiv. Digitaliseringen i detta perspektiv handlar om det stora teknikskiftet som sker inom transportnäringen samt var vi befinner oss idag, dess inverkan på sysselsättningen och tidshorisonten för förändringarna. Han avslutade med sju rekommendationer till insatser som behövs för att säkra kompetensförsörjningen inom transportnäringen under ett pågående teknikskifte.

 Peter

Peter Karlberg, undervisningsråd på Skolverket, talade därefter om Skolverkets uppdrag kring digitalisering genom en nationell strategi samt medföljande styrdokument. Målet är att alla elever ska få adekvat digital kompetens. Programmering är genomgående från grundskolan till gymnasieskolan men på övergripande nivå. För gymnasieprogram som fordons- och transportprogrammet behövs snarare ett närmare samarbete mellan bransch och skola för att säkra kompetensen bland såväl yrkeslärare som elever.

Seminariet avslutades med en spännande frågestund. Ett stort tack till alla deltagare som närvarade!