Klarar det offentliga utbildningssystemet av tempot i transportnäringens digitalisering?

Välkommen till ett spännande frukostseminarium!

Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras - 

en rapport av Mats Lewan.
teknikjournalist, författare och forskningsanalytiker med en bakgrund som civilingenjör

Ambitionen med rapporten är att besvara tre frågeställningar:

  • hur digitaliseringen påverkar antalet sysselsatta i transportbranschen,
  • hur efterfrågan på kompetens och kunskap påverkas av digitaliseringen; och
  • inom vilken tidshorisont vi kommer att se de här förändringarna

Transportsektorn befinner sig i det stora teknikskiftet!
Målsättningen med rapporten är att erbjuda ett djupare beslutsunderlag för planering av utbildning och kompetensförsörjning i transportsektorn.

Vid frukosten presenterar Mats Lewan rapporten, vilken sedan diskuteras mellan Skolverket och transportnäringen – uppdatering gällande detta kommer löpande.

När?

Torsdagen den 29 november kl. 8.00-09.15

Frukost finns från kl. 7.45

Var?

Näringslivetshus, Storgatan 19, Stockholm

Anmälan

Du anmäler dig snarast i formuläret nedan.

 

Namn:
Företag:
E-post:
Frukost