Automässan 2020

15-18 JANUARI 2020 på Svenska Mässan i Göteborg

Automässan är en fackmässa som återkommer vart 3:e år och en väldigt viktig mötesplats, där vi kan möta verkstadsutrustare, mekaniker och verkstäder.