Elisabeth tycker att städa buss är bästa avkopplingen

Bild ovan: Elisabet Angelin, Tomas Buss AB

Vilka är fördelarna med att vara medlem i Sveriges Bussföretag?
– Att vi, alla medlemmar, tillsammans blir en stark röst i bruset och kan på så vis ha inflytande och föra fram synpunkter för att branschen ska utvecklas i rätt riktning. Vi blir även uppdaterade om branschspecifika men också näringspolitiska nyheter via nyhetsbrev etcetera. Vi får ta del av checklistor och bra medlemsstöd i form av information på hemsidan, säger Elisabet.

Hur har Sveriges Bussföretag hjälpt ditt företag?
– Under en upphandlingsprocess för några år sedan var det skönt att kunna vända sig till Sveriges Bussföretag för saklig information och stöd. Bussregler Land för land är också ett bra verktyg för oss i vår resebyråverksamhet, berättar Elisabet.

Berätta lite om dig själv och Tomas Buss AB? 
– Jag är 34 år, fru till André och mamma till Viktor som sex år och Elvira som är två år. Uppvuxen i bussbranschen. Har haft D-kort i tolv år och tycker att städa buss är bästa avkopplingen. Jag är även ledamot i Sveriges Bussföretags styrelse och ledamot i Småland-Blekinge Bussföretag.

Jag är tredje generationen buss i släkten, min man och jag äger och driver bolagen tillsammans. Huvudsakligen arbetar vi med turist- och beställningstrafik i Tomas Buss och resebyrån Gotravel. Vi äger och driver också Silverlinjen tillsammans med ett närliggande bussbolag, Silverstrands Trafik. Silverlinjen är en långväga linjetrafik mellan Öland/Kalmar-Stockholm, daglig trafik, som vi drivit sedan 1997 gemensamt. För närvarande har vi sju helturistbussar, sex Setra och en VDL och har cirka 12 årsarbetstillfällen. 2017 omsatte vi 22 mkr.

Vad skulle du vilja veta om bussbranschen om du hade en spåkula?
– Vilket är det framtida drivmedlet, kommer HVO kunna fortsätta vara ett alternativ för oss med långväga trafik? En annan fundering är huruvida Stockholms stad kommer fortsätta vara fientliga mot turistbussar eller inte?