Vi tycker

Vi driver ett antal frågor där vi önskar förändring för att stärka de svenska bussföretagens möjlighet att utveckla sin verksamhet, erbjuda arbetstillfällen och bidra till en hållbar utveckling av landets kollektivtrafik och turistnäring. Vi gör vår röst hörd i olika forum och vid olika tillfällen. Det gör vi bland annat genom att skriva pressmeddelanden, remisser och debattartiklar.