Vi på Transportföretagen

Transportföretagen har 60 medarbetare på huvudkontoret i Stockholm och 14 medarbetare på nio regionkontor från Umeå i norr till Malmö i söder.

Mattias Dahl, vd
Anders Norberg, vice vd, Chef Arbetsgivarservice
Ulf Perbo, Chef Närings- och branschpolitik
Ulrika Egervall, Förhandlingschef Säkerhetsföretagen, Chef regionverksamheten
Anna Grönlund, Branschchef Sveriges Bussföretag
Annika Nordin, Förhandlingschef Sveriges Bussföretag, bitr förhandlingschef Biltrafikens Arbetsgivareförbund
Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar, Förhandlingschef Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Petrolelumbranschens Arbetsgivareförbund
Maria Löfvendahl, Ekonomichef
Åsa Wahlgren, HR-chef
Mychèle Östman, Kommunikationschef

Organisationsschema