Etiska riktlinjer

Sveriges Bussföretags Etiska riktlinjer syftar till att ge alla medlemmar en vägledning om de värden vi står för, men dokumenten visar också vår omvärld var vi som förbund med seriösa företagare arbetar efter.

Det är en viktig signal, inte minst för de många köpare av busstjänster som normalt inte har kontinuerlig kontakt med vår bransch såsom till exempel upphandlande offentliga myndigheter. Dessa ”sällankunder” kan till exempel vara föreningar, enskilda företag och privatpersoner som arrangerar olika typer av resor. Vi vet att många av våra medlemsföretag inom turist- och beställningstrafiken får frågor om olika typer av policys och kundlöften från dessa sina kunder. De uppdaterade Etiska riktlinjerna är ett stöd till dem, men även till övriga medlemsföretag i kontakterna med resenärer och/eller kunder.   

Läs Sveriges Bussföretags Etiska riktlinjer här

Frågor om de Etiska riktlinjerna ställs till Sveriges Bussföretags styrelse.