Branschutskott

Branschutskottets uppgift är att bereda branschfrågor inom Sveriges Bussföretag. Utskottet ska fungera som ett beredningsorgan och stöd för styrelsen och för tjänstemännen. Utskottet ska även lämna synpunkter till styrelsen i Svenska Bussbranschens Riksförbund över förslag till särskilda branschprojekt som förbundets kapital, de sk bilprovningspengarna, föreslås användas till.


Följande personer ingår i branschutskottet:

 

Alan Björk (ordförande)        Björks Buss AB, Västerås
Peter Liss Västerås Lokaltrafik, Västerås
Jonas Kempe
Nobina Sverige AB
Stefan Gustavsson Keolis i Sverige AB, Stockholm
Johan Ekman Ekmanresor AB, Stockholm
Tobias Elenius
Elenius Buss
Robert Nyberg Nettbuss Express AB, Göteborg
Per Zandrén Transdev

 

Senast uppdaterat: 2018-05-24