Arbetsgivarutskott

Arbetsgivarutskottets uppgift är att bereda arbetsgivarfrågor inom Sveriges Bussföretag. Utskottet ska fungera som ett beredningsorgan och stöd för styrelsen och för tjänstemännen. Utskottet ska hantera förbundets kortsiktiga och långsiktiga mål samt strategier avseende kollektivavtal och löneförhandlingar samt även avseende övriga arbetsgivarfrågor av speciell betydelse för bussbranschen.

 Följande personer ingår i arbetsgivarutskottet:

Jan Boseaus        Nobina Sverige AB, Solna
Tomas Byberg Byberg & Nordins Busstrafik AB, Nordingrå
Gunnar Schön, ordförande Transdev Sverige AB, Solna
Maria Gustavsson Söne Buss i Göteborg AB, Stenkullen