Way-bill – vad gäller?

onsdag 13 mars

Sveriges Bussföretag har den senaste tiden fått flera frågor kring hanteringen av Way-bill-dokumenten, de gröna häftena, som du ska använda vid beställnings- och cabotagetrafik utanför Norden. Transportstyrelsen har gett oklara och motsägelsefulla besked om vad som gäller, framförallt kopplat till hur man ska hantera färdbladen efter genomförd resa.

Efter diskussioner med Transportstyrelsen har vi nu fått följande besked: 

  • När du utför beställningstrafik ska färdbladet, det gröna häftet, i original finnas med i fordonet under hela resan och kopian finnas kvar på kontoret. Du behöver inte skicka in de använda färdbladen till Transportstyrelsen efter avslutad resa. 
  • När du utför cabotagetrafik ska färdbladet, det gröna häftet, i original finnas med i fordonet under hela resan. Skicka sedan in de använda färdbladen till Transportstyrelsen efter avslutad resa. 

Transportstyrelsen har inte gett några riktlinjer kring hur länge företaget bör spara färdbladen efter genomförd resa i fråga om beställningstrafik. 

Läs mer på Transportstyrelsens webb
Busstrafik inom EU/EES