Transportstyrelsen är på rätt väg

fredag 12 april

Transportstyrelsen arrangerade 11 april en Näringslivsträff i Stockholm. Vid den diskuterades framtidsfrågor och hur myndighetens dialog med transportbranschen fungerar. Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam sa att Transportstyrelsen bildades 1 januari 2009 och alltså fyller tio år i år.

Medarbetarnas ”beröringsskräck” har minskat under senare år, vilket är bra. Det går att samarbeta på ett bra och öppet sätt med transportsektorns organisationer och företag. Transportstyrelsen kan bli bättre på att ha en helhetssyn i arbetet, inte minst i det externa perspektivet. Det kräver en god samverkan med berörda externa parter. Transportstyrelsen kan också bli bättre på kommunikation, såväl internt som med sin omvärld. Medarbetarna vid myndigheten ska vara hjälpsamma, modiga och ansvarsfulla. Avslutningsvis sa Jonas Bjelfvenstam att Näringslivsträffen gett en hygglig bekräftelse på att Transportstyrelsen är på rätt väg. Myndigheten bör dock bli mer proaktiv och höja blicken. Det krävs en envishet att få ut det förhållningssätt som ska gälla för myndigheten ända ut i ”kapillärerna”, till varje enskild handläggare. Det är viktigt att prata mer med företrädarna för respektive trafikslag.    

Bild ovan: Jonas Bjelfvenstam generaldirektör och Petra Wermström chef för Väg- och järnvägsavdelningen