Trafikverkets persontransportråd

tisdag 4 juni

Trafikverket samlar två gånger per år aktörer inom persontransporter till ett informationsmöte. Den 4 juni deltog branschchef Anna Grönlund i mötet i Trafikverkets lokaler i Solna.

Stefan Engdahl, chef för verksamhetsområde Planering Trafikverket, redogjorde för Trafikverkets nya regeringsuppdrag om kunskaps- och informationshöjande insatser inom områdena fossilfritt transportsystem, mobilitet som tjänst samt trafiksäkerhet på väg. Uppdraget tangerar flera andra regeringsuppdrag och projekt så en viktig uppgift är att koordinera de olika insatser som görs.

Anna Grönlund poängterade vikten av att ta ett helhetsgrepp på frågan om fossilfria persontransporter så att de politiska beslut som fattas inte blir kontraproduktiva. Hon refererade bland annat till beslut där råvaror med korta tidsperspektiv genom politiska beslut i Sverige och EU klassificeras som hållbara ena året och inte hållbara nästa år vilket skapar problem för de som vill investera i produktionsanläggningar för fossilfria drivmedel. Något som i sin tur skapar problem för bland annat bussbranschen som idag leder omställningen till en fossilfri fordonsflotta. En brist på fossilfria och förnyelsebara drivmedel kan leda till att den svenska bussbranschen tvingas backa. 

Ulrika Wennberg, enhetschef Personresor Trafikverket, berättade att Trafikverket i samverkan med bland annat Samtrafiken är involverade i de nationella regeringsuppdragen kring biljett- och betalsystem för kollektivtrafiken. 

Bild ovan: Stefan Engdahl, chef för verksamhetsområde Planering Trafikverket