Tomas Eneroth bjuder in Anna Grönlund till möte om trafiksäkerhet

torsdag 14 mars

Infrastrukturminister Tomas Eneroth bjuder in till ett möte den 15 mars. Mötet är sammankallat med anledning av att en gasbuss exploderade efter att ha kört in i ett höjdhinder i Stockholm den 10 mars.

– Trafiksäkerhet är ett prioriterat område för regeringen och flera åtgärder har vidtagits för att minska antalet omkomna och skadade i trafikolyckor. Gasbussolyckan sätter fokus på säkerheten med gasdrivna fordon i stadsmiljö. Jag vill därför samla berörda för att få en lägesbeskrivning av dagens säkerhetsarbete, inklusive säkerhet i tunnlar, säger ministern i sin inbjudan.

Inbjudna till mötet är Anna Grönlund från Sveriges Bussföretag tillsammans med Transportstyrelsen, Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges kommuner och landsting samt Svensk Kollektivtrafik. 

– Att vi som en aktör får möjlighet att berätta om bussbranschens säkerhetsarbete är mycket positivt, kommenterar Anna Grönlund och fortsätter: Utbildning av räddningstjänstpersonal tycker jag är en av de viktigaste frågorna som bör diskuteras på mötet. Eftersom allt fler fordon idag kör på alternativa bränslen är det viktigt att det finns en kunskap hos räddningstjänstpersonal kring detta.

Bild ovan: Anna träffar minister igen