Stort intresse för avtalskonferens om upphandlad kollektivtrafik

fredag 1 februari

Över 40 deltagare samlades i Stockholm för att ta del av aktuell lagstiftning och branschens gemensamma arbete inom den upphandlade kollektivtrafiken. Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, inom Partnersamverkan arrangerade konferensen. På plats fanns medarbetare från landets regionala kollektivtrafikmyndigheter, trafikföretag, myndigheter och konsulter.

Dagen inleddes av Helena Leufstadius, VD Svensk Kollektivtrafik och ordförande i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik i vilket KollA ingår. Sedan tog Ewa Rosén, ordförande i KollA över som dagens konferensvärd. 

På programmet stod Emma Forsberg från Nobina som gav goda exempel på hur sektorn kan använda upphandlingsverktyget för att utveckla morgondagens kollektivtrafik. Dan Olofsson från SJ redogjorde därefter för offentliga upphandlingar inom tågsektorn i både Sverige och Norden. Daniel Ekvall presenterade SKL:s syn på överprövningsavgifter och ändringar i pågående avtal.  Lars Annerberg från Sveriges Bussföretag presenterade även det branschgemensamma Indexrådets arbete. På de drygt tio år som Indexrådet verkat har rekommendationerna lyckats nå fram till nära 100 procent följsamhet i kollektivtrafikens avtal.

Lars Annerberg presenterade Indexrådet

 

Helena Leufstadius Svensk Kollektivtrafik, Ewa Rosén KollA och Anna Grönlund Sveriges bussföretag

 

Läs mer om KollA
Läs mer om Indexrådet