Möte om hot- och våld inom busstrafiken

tisdag 4 juni

Den 29 maj träffade företrädare för bussföretag, Sveriges Bussföretag och trafikhuvudmannen i Stockholms län representanter för Polisen i Stockholm. Mötet var påkallat med anledning av hot- och våldsfrågan inom busstrafiken. Dessvärre är detta något som förekommer runt om i landet.

Målsättningen med mötet var att lyfta upp frågan på bordet och tydliggöra vikten av att jobba för att minska detta problem med åtgärder såväl i närtid som på längre sikt. Polisens företrädare underströk att det är ett problem som hela samhället äger. Därför är det viktigt att hitta fler aktörer som kan bidra till att minska hot- och våldsproblematiken. Efter en diskussion kring problembilden men även goda exempel som man kan lyfta fram som sätt att jobba vidare med frågan.

Mötesdeltagarna enades om att ha ett nytt möte under kvartal 3 detta år för en fortsatt diskussion kring att hantera problemet. I förlängningen är ambitionen att kunna finna arbetssätt som även kan användas på andra håll i landet.