IRU:s passagerarkommitté beklagar utvecklingen kring kör- och vilotidslagstiftningen inom EU

fredag 10 maj

Som det ser ut kommer alla skrivningar om särskilda villkor för buss inom ramen för det gemensamma regelverket för kör- och vilotider i EU:s buss- och lastbilstrafik att sluta som ambitiösa förslag. I det slutförslag som nu föreligger för beslut finns inga särskilda regler med eftersom de röstats bort under den långdragna processen. Men först i höst vet vi säkert, då ska den reviderade lagstiftningen enligt plan godkännas i en samlad och slutlig form.

– Hela processen blev en stor besvikelse för oss inom bussbranschen. De låsningar som fanns framför allt mellan de forna öststaterna och väststaterna inom EU rörande godstrafikens villkor lade ett lock på alla andra diskussioner och de konkreta förslag till särskilda regelverk för buss som vi framförde försvann helt i de sista förhandlingsrundorna, konstaterade Jos Sales, ordförande i IRU:s passagerarkommitté vid förbundets halvårsmöte i Geneve den 9–10 maj. 

Än finns ett litet utrymme att få in vissa skrivningar i den slutliga lagen, men det är knappast frågan om några större skillnader. EU:s transportkommissionär Violeta Bulc har sagt att hon vill arbeta för att EU-kommissionen inom två år gör en särskild utredning kring hur den nya, reviderade lagstiftningen påverkar just bussbranschen. 

– Men vi behöver egentligen inte fler utredningar utan de särskilda regler vi pekar på för just busstrafiken om sektorn ska kunna locka fler att resa kollektivt även på resor inom och mellan EU:s medlemsländer. Bussen är idag ett klimatsmart alternativ som behöver verklighetsanpassade¬ villkor, inte villkor som utgått från godstrafikens vardag och villkor. Tyvärr tvingas vi inse att vi inte nått fram i denna fråga, trots många möten, skrivelser, seminarier och rapporter i frågan, konstaterade Jos Sales och mötesdeltagarna inom IRU:s passagerarkommitté och nickade sorgset. 

– Det här visar tydligt att vi behöver fler EU-parlamentariker som engagerar sig i busstrafikfrågor och tar en aktiv plats i parlamentets utskott för transport- och turismfrågor. Det är viktigt att nu, inför valet, prata med alla presumtiva parlamentariker och intresserar dem för våra frågor så att de söker sig till vårt område efter valet, konstaterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag och vice ordförande i IRU:s passagerarkommitté. 

Bild ovan: Jos Sales, ordförande i IRU:s passagerarkommitté