Den danska regeringen föreslår skärpta miljözoner i Danmark 2020

onsdag 13 mars

Den danska regeringen har lagt fram ett lagförslag till Folketinget om att uppdatera och förstärka miljözonerna i Köpenhamn, Frederiksberg, Århus, Odense och Ålborg. Den stora skillnaden är att begränsningen inte kommer utgå från vilken miljöklass fordonet har utan från när fordonet registrerades.

De föreslår att reglerna ska införas stegvis: 

  • Från 1 juli 2020 förbjuds dieseldrivna bussar registrerade före 1 oktober 2009. 
  • Från 1 juli 2022 förbjuds dieseldrivna bussar registrerade före 1 januari 2014. 
  • Från 1 juli 2025 förbjuds dieseldrivna bussar registrerade före 1 september 2016. 

Dansk PersonTransport, motsvarigheten till Sveriges Bussföretag i Danmark, har riktat kritik mot förslaget och pekar bland annat på att tidsplanen är för snäv och att miljözonerna borde vara baserade på fordonens miljöklass och inte deras registreringsdatum. Sveriges Bussföretag bevakar frågan och återkommer med mer information när det finns skarpa beslut.