Clean Vehicle träder i kraft under 2021

tisdag 14 maj

Den 18 april röstade Europaparlamentet igenom det nya förslaget till Clean Vehicle Directive, CVD II. Detta innebär att det nu endast är ministerrådet kvar att fastställa detta direktiv.

Direktivet kommer att träda i kraft under 2021 och påverkar då offentliga upphandlingar där bussar av klass A eller I ingår. Övriga bussklasser omfattas inte av direktivet. För svensk del innebär det att från år 2021 ska 45 procent av bussarna, klass A, I, som upphandlas uppfylla definitionen av Clean Vehicle. Det ska antingen köras med eldrift eller något förnybart drivmedel såsom gas eller biodiesel.

Denna nivå höjs till 65 procent år 2026. Hälften av ovan angivna nivåer ska bestå av så kallade nollutsläppsfordon som tillåts släppa ut max 1 g CO2/km. Det sistnämnda oavsett om CO2 härstammar från förnybart drivmedel eller inte. Det är alltså fordonets prestanda som avgör.

De nämnda nivåerna är vad Sverige som nation ska uppfylla. Det innebär att kraven kan komma att variera beroende på vilken RKM eller kommun som upphandlar.