Bussturismen är viktig för Skånes besöksnäringar

fredag 31 maj

Turistbussen möjliggör upplevelser på landsbygden dit inte andra kollektiva färdmedel når. Skåne har många destinationsmål. Men de vägar som leder till landsbygden behöver underhållas så att tunga bussar kan köra där, skriver Anna Grönlund och Mikael Nilsson.

Debattartikeln publicerades i Kvällsposten den 30 maj

För många besöksmål på landsbygden är turistbussresenärer en viktig kundgrupp, och vice versa. Det är utanför städerna som bussresearrangörerna kan hitta riktigt intressanta besöksmål. Såväl restauranger, gårdsbutiker, museum eller kulturupplevelser. Många resmål erbjuder dessutom bra paket/produkter och är vana vid att hantera bussgrupper. Ofta är affärsrelationerna uppbyggda under lång tid. Många besöksmål har också blivit allt bättre på att tillhandahålla information och service via webbsidor och sociala kanaler. 

Men det är också viktigt att infrastrukturhållare, städer och andra offentliga myndigheter som är ansvariga för exempelvis parkeringar, vägar, rastplatser och andra offentliga servicepunkter ser till att det går lätt att finna information om detta på webbsidor och sociala media. För den som planerar en bussresa är det viktigt att kunna få sådan information i tid. Planeras exempelvis avstängningar av vägavsnitt eller kvarter i en stad, kan det ställa till stora problem om informationen kommer för sent. Och till välkända besöksmål kan det under högsäsong bli svårt med exempelvis bussparkeringar. Därför uppmanar vi ansvariga att i tid fundera på hur detta ska lösas.

I Skåne finns flera sådana välkända bussresemål. Många bussresenärer har genom åren åkt till Österlen och Kivik för att besöka musteriet och Äpplets hus. Hovdala slott utanför Hässleholm är ett annat välkänt stopp för turistbussar och nere i sydost finner vi den lilla fiskebyn Kåseberga med Ales stenar strax intill. 

Turistbussen möjliggör upplevelser på landsbygden dit inte andra kollektiva färdmedel når. Att resa med turistbuss är ett flexibelt, prisvärt och miljövänligt sätt att resa tillsammans. I dag körs exempelvis över 80 procent av landets bussar på förnyelsebara och fossilfria drivmedel. Många bussföretag är dessutom små och medelstora företag som verkar utanför storstäderna i sina hemmaregioner, samtidigt som de bidrar till utvecklingen i andra delar av Sverige dit de arrangerar sina resor. Företagen ger arbete och sysselsättning på sina hemorter. Turistbussföretagen gör det också möjligt för grupper av resenärer, såsom föreningar och kompisgäng, att resa tillsammans och skapa en helhetsupplevelse av resa och besöksmål. För många människor kan också turistbussen vara det enda alternativet att nå fram – funktionshindrade, äldre, skolbarn till exempel. 

Men för att bussföretagen ska våga satsa på att arrangera resor till olika besöksmål krävs flera faktorer. Förutom att själva besöksmålet i sig är attraktivt för bussföretagets kunder är de villkor som omger resan avgörande.

Infrastrukturen är ett kapitel för sig. De vägar som leder till besöksmål på landsbygden behöver underhållas så att tunga bussar säkert och bekvämt kan köra där. Angöringsplatser vid hotell, besöksmål och restauranger behöver vara nära besöksmålet, tillgängliga och fungera för en stor buss. I anslutning till besöksmålet behöver det finnas en säker uppställningsplats för bussen och möjligheter för föraren att ta rast och vila i enlighet med lagstadgade regler för kör- och vilotider, kollektivavtal och andra sociala regelverk. Och tycker föraren att ett besöksmål fungerar fint är det en information som ofta delges företagsägaren och researrangören, vilket bidrar till att besöksmålet får pluspoäng inför kommande planering och urval av resor i företagens utbud.  

Här vill vi uppmana landets besöksmål och offentliga myndigheter med ansvar för att utveckla svensk besöksnäring och turism att föra dialog med oss och våra medlemsföretag. Vi har kunskaper vi gärna bidrar med och gäster som alltid är nyfikna på nya besöksmål. 

Anna Grönlund, Branschchef Sveriges Bussföretag 

Mikael Nilsson, Ordförande Skånes Bussföretag