Branschen hoppas på fler bussförare genom engagerade företag

fredag 12 april

Den svenska bussbranschen behöver rekrytera 7300 förare de närmaste tre åren. Transportföretagen, som bransch- och arbetsgivarförbundet Sveriges Bussföretag är ett av förbunden inom, arbetar därför intensivt med olika aktiviteter för att skapa förutsättningar för att få fler att utbilda sig till bussförare. Men mycket av arbetet behöver landets bussföretag driva själva. Därför lanserar Transportföretagen nu en vägledning med fakta, tips och kunskap kring olika rekryteringsaktiviteter som ett stöd till företagen i deras eget arbete.

Vägledningen beskriver hur landets ansvariga myndigheter, utbildningsväsendet och branschens egna representanter bedriver arbetet kring att få fler utbildningsplatser för bussförare idag. Här finns konkreta tips på hur den enskilde företagaren eller bussbranschföreningen kan bidra genom att ta plats i exempelvis branschråd, yrkesråd och programråd. Rapporten lyfter tydligt vikten av att företagen lämnar uppgifter till nationella insamlingar kring dagens och morgondagens kompetensbehov, eftersom denna statistik sedan ligger till grund för offentliga prognoser och beslut om satsningar på olika branscher och yrken. 

På Busstorget som äger rum den 11–12 april på Hotel Tylösand, presenterar vi den nya vägledningen och de aktiviteter som vi genomför just nu, för att få ännu fler att kunna och vilja utbilda sig till bussförare. Busstorget är bussbranschens årliga event för turist- och beställningstrafik med buss som Sveriges Bussföretag, ledande fordonstillverkare och tidningen Res- och Trafik Forum arrangerar tillsammans. 

Ta del av rapporten
Kompetensförsörjning