Transportföretagen satsar på Yrkesvux

fredag 7 december

Bussbranschen är i stort behov av bussförare och behöver anställa 7300 bussförare i hela Sverige de kommande tre åren. Endast 14 procent av de anställda bussförarna i landet är kvinnor och förhoppningen är att fler kvinnor ska söka sig till branschen. Sedan 2016 har behovet ökat med 74 procent och Yrkesvux skulle kunna täcka en del av behovet.

Behovet av bussförare är stort i hela landet och en väg in i yrket är den yrkesinriktade gymnasiala vuxenutbildningen yrkesvux. 

För att stimulera kommunerna att erbjuda yrkesvuxutbildningar har regeringen skjutit till statsbidrag. För att få statsbidraget kräver man att minst tre kommuner samverkar för att planera och genomföra yrkesvuxutbildningen.

Genom bland annat seminarium och möten med kommunpolitiker, skolledare och beslutsfattare inom vuxenutbildningen arbetar Transportföretagen med att påvisa behovet av bussförare och vikten av att öka antalet platser på yrkesvux.

– Det är viktigt att kommunerna samordnar och söker stadsbidrag för att genomföra utbildningar. Många kommuner och regioner har redan påbörjat arbetet och vill ha hjälp med att satsa på detta. Vi möts av ett positivt gensvar, säger Sanna Strömstedt branschutvecklare på Transportföretagen.

Vill du veta mer och vill ditt företag samarbeta kring yrkesvux?
Kontakta Sanna Strömstedt eller Maria Sjölin Karlsson.