Rekommendationer på KollA:s agenda

torsdag 1 november

Det var många punkter på agendan när Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, genomförde sitt möte den 31 oktober. Bland annat lyfte man förslag till omarbetad rekommendation för Samverkan för affärsutveckling.

Lars Annerberg redovisade Indexrådets kommande rekommendation om att i upphandlingar använda LCI istället för AKI. Rekommendationen väntas komma under november månad. Conny Malmström redogjorde för påbörjat arbete med rekommendationer gällande kvalitetsutvärderingsmodeller.

Agenda till Årsmötet den 31 januari 2019 fastställdes och kommer att finnas på webben under november månad tillsammans med inbjudan.

Läs mer om KollA