Påverkan på plats i Bryssel

tisdag 4 december

EU:s pågående arbete med ny lagstiftning för klimatsmarta fordon och drivmedel var fokus för den årliga studieresan till Bryssel för branschutskottet i styrelsens i Sveriges Bussföretag den 28-29 november.

Det intensiva programmet innehöll möten med experter hos Sveriges Bussföretags båda medlemsorganisationer IRU, International Road Transport Union och UITP. Gruppen diskuterade buss- och transportsektorns klimatarbete med EU-parlamentarikern Fredrick Federley, C, vid ett besök på Europaparlamentet. Gruppen hade också en diskussion med Axel Volkery och på EU-kommissionens DG Move. En genomgång av Svenskt Näringslivs arbete i Bryssel i kombination med besök på deras kontor stod också på programmet. Resan avslutades med ett ordinarie utskottsmöte, som hölls på Svenskt Näringslivs Brysselkontor. 

– Det är värdefullt att få diskutera aktuella lagförslag som berör den svenska bussbranschen på plats i Bryssel med de personer som aktivt arbetar för att påverka lagstiftningens utformning och med dem som faktisk utformar den och beslutar om den. Som svensk bussföretagare blir det tydligt hur viktigt det är att vi har bra experter och kanaler inom EU genom Sveriges Bussföretag, kommenterar Alan Björk, styrelseledamot i Sveriges Bussföretag och ordförande i styrelsens branschutskott. Alan Björk är också delägare i Björks & Byberg. 

De lagförslag som nu ligger måste förhandlas och beslutas före mars 2019 med tanke på att val till EU-parlamentet sker i maj 2019 och att en ny EU-kommission ska utses.