Persontrafik 2018 slog rekord

fredag 26 oktober

Tack för Persontrafik 2018 som blev ett mycket givande möte och en succé. 2018 deltog fler utställare och besökare. Antal deltagare på seminarierna ökade med 12 procent. Det var roligt att få träffa våra medlemmar, branschkollegor, forskare, företrädare för myndigheter, politiker och leverantörer till branschen.

Under tre dagar fanns det möjlighet att delta på många seminarier och lyssna på intressanta föreläsare. Ämnena handlade bland annat om el, autonoma fordon, kompetensförsörjning, trafiksäkerhet, mobilitet och drivmedel.

Besökarna fick även chansen att se hundratals bussar, tekniska hjälpmedel och smarta IT-system. Det fanns bland annat en hel del små och stora elektriska bussar. Men, det fanns även äldre modeller på plats. Till exempel fanns det en buss ”före” och en buss ”efter” som blivit renoverad för att visa att det går att återanvända bussar.

Branschdagen om rekrytering lockade besökare
Många som är intresserade av att börja jobba med persontransporter besökte branschdagen. Arbetsförmedlingen var på plats och det fanns även möjlighet att prata med utbildningsarrangörer och få direktkontakt med arbetsgivare. 

Våra temavandringar var uppskattade
Lars Annerberg från Sveriges Bussföretag hade en temavandring om teknik, miljö, bussar. Göran Forssén från Sveriges Bussföretag hade en temavandring om Trafiksäkerhet. Båda turerna besökte ett antal montrar där utställarna gav deltagarna en exklusiv förevisning.

Vi ses väl även på Persontrafik 2020, som är på Svenska Mässan i Göteborg i oktober 2020?