Mer än bussar

fredag 2 november

Bussbranschens framtid är mycket mer än bussar – vi behöver se utanför dagens verksamheter och strukturer och våga tänka nytt. Det är en av våra viktigaste gemensamma utmaningar i den svenska bussbranschen framåt, menar Stefan Magnusson, ordförande i bussbranschens forsknings- och utvecklingsfond BR.

Stefan är också styrelseledamot i Sveriges Bussföretag och vd i Nettbuss Sverige AB. Han intervjuas i det nya avsnittet i samtalsserien Bussbranschen 2030 av Sveriges Bussföretags branschchef och vice vd Anna Grönlund. Samtalet spelades in under Persontrafik 2018, Nordens största mässa och kongress för kollektivtrafik. Direkt på mässgolvet med passerande nyfikna kollegor diskuterar Stefan och Anna betydelsen av att utveckla framtida infrastruktur för attraktiv busstrafik, möjligheterna att kombinera kapacitetsstark busstrafik med andra lösningar för ny kollektivtrafik och hur BR kan driva branschens utvecklingsfrågor framåt.

Filmen spelades in av Paul White och producerades av Jesper Mott, Measure Media.  

Fakta:
BR har sedan 1 januari 2014 koncentrerat sitt arbete till forskning och utveckling för den svenska bussbranschen. Rollen som branschförbund har bransch- och arbetsgivarförbundet Sveriges Bussföretag tagit över. BR har ett nära samarbete med Sveriges Bussföretag som är en del av Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. BR har under de senaste åren inlett ett tätare samarbete med andra svenska forskningsorganisationer inom kollektivtrafiken såsom exempelvis K2.

Hela styrelsen i BR består från den 22 oktober 2018 av följande förtroendevalda:

  • Stefan Magnusson, Nettbuss Sverige AB (ordförande)
  • Irene Svänson, Sandarna Transporter AB
  • Henrik Birath, Björks & Byberg
  • Jonas Kempe, Nobina
  • Lars Erik Granberg, Granbergs Trafik AB
  • Jan Kilström, Keolis Sverige AB
  • Eva Tiséus, Transdev Sverige AB


Se filmen
Bussbranschen 2030, del 4