Begäran om undantag beträffande handhållen kommunikationsutrustning

tisdag 30 januari

Sveriges Bussföretag har tillsammans med Svensk Kollektivtrafik begärt ett tillfälligt undantag från förbudet för bussförare att hålla mikrofonen till kommunikationsradio i handen under färd.

Enligt de nya reglerna, som gäller från 1 februari, får förare av motordrivna fordon under färd inte använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning på sådant sätt att den hålls i handen (Trafikförordningen 1998:1276).  

- Anledningen till vår begäran är att det måste finnas tid att montera handsfree-utrustning i alla bussar. Det innebär mycket stora problem för förare och bussföretag om inte den handhållna mikrofonen kan utnyttjas av föraren under färd, under perioden fram till att handsfree-utrustning kunnat installeras, säger Göran Forssén branschutvecklare trygghet och säkerhet vid Sveriges Bussföretag.   

Läs skrivelsen till Näringsdepartementet
Begäran om tillfälligt undantag från förbud för bussförare att hålla mikrofon till kommunikationsradio i handen under färd