Stöd i upphandlingsfrågor för medlemmar

onsdag 10 maj

Sveriges Bussföretag har nu slutit avtal med en ny partner för upphandlingsstöd för medlemsföretagen. Avtalet innebär att vi kan erbjuda våra medlemmar rabatt på tjänster och att byråerna bygger upp särskild kunskap om just bussbranschen och bussföretagens behov och verklighet.

Advokatbyråerna har i sig kunskap om bland annat offentliga upphandlingar och företagsjuridik. Advokatbyråerna är också branschintressenter i Sveriges Bussföretag. Sedan tidigare har förbundet avtal med MAQS. Sedan maj 2017 har vi också avtal med Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB.  

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik
Våra egna medarbetare lämnar också generella råd och stöd i upphandlingsfrågor. Däremot ger vi inte rådgivning i speciella upphandlingar eller företräder något medlemsföretag i en pågående process eftersom vi kan komma att bli jäviga. Som medlem hittar du också stöd i de dokument och vägledningar som Sveriges Bussföretag tillsammans med övriga aktörer inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik tagit fram inom ramen för Avtalsprocessen. Läs mer på Partnersamverkans webb.

Kontakta vår samarbetspartners
Om du som medlem har behov av att diskutera en specifik upphandling eller om du behöver juridiskt biträde i dessa frågor är du välkommen att kontakta vår samarbetspartners. Mer information och kontaktuppgifter finns på sidan Stöd i upphandlingsfrågor.