Ny rapport: Rekryteringsbarometen - Bussbranschens rekryteringsbehov

måndag 4 juli

Den svenska kollektivtrafiken behöver rekrytera flera tusen bussförare för att trafiken ska fortsätta rulla. Redan under 2016 krävs 1350 förare bara för att täcka upp behovet i storstadsregionerna. Totalt uppskattas behovet i hela Sverige överstiga 4200 bussförare under de närmaste tre åren.

 

Resultatet bygger på en stor undersökning som Statisticon utfört på uppdrag av bransch- och arbetsgivarförbundet Sveriges Bussföretag hösten 2015 samt våren 2016. I undersökningen tillfrågades såväl privat som kommunalt ägda bussföretag över hela Sverige.

Syftet med undersökningen är att kartlägga bussbranschens rekryteringsbehov de kommande åren. Resultatet från undersökningen kommer i huvudsak att användas i dialog med myndigheter, huvudmän och skolor för att säkra kommande rekryteringar för branschen.

- Det är viktigt för alla branscher att det finns bussförare att rekrytera. Fyra av tio bussföretag har det sista året haft svårt att rekrytera personal. Transporter är Sveriges blodomlopp oavsett om det gäller transporter av människor eller gods. Utan transporter stannar Sverige, säger Maria Sjölin Karlsson, branschutvecklare på Sveriges Bussföretag.

Sveriges Bussföretag är en del av kollektivtrafikens arbete inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Det övergripande målet för Partnersamverkan är att kollektivtrafiken ska nå en fördubblad marknadsandel. Och eftersom över hälften av resorna i den regionala och lokala kollektivtrafiken görs med buss, behövs fler förare för att klara målet.

- Som bussförare har du en nyckelroll för att människor ska kunna ta sig till skola, arbete, fritidsaktiviteter och semester. Bussföraryrket är ett serviceyrke där mötet med resenärerna är lika viktigt som att köra tryggt och säkert. Våra medlemsföretag har ett stort behov av duktiga förare vilket innebär en trygg arbetsmarknad för lång tid framöver, säger Ulrika Egervall, förhandlingschef och vice vd på Sveriges Bussföretag.

Läs rapporten här

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Sjölin Karlsson,
Branschutvecklare, utbildning & arbetsmarknad
Mobil: +46 730 44 71 55

Ulrika Egervall, förhandlingschef och vice vd
Mobil: +46 730 44 71 35

Charlotte Erlandsson, kommunikatör
Mobil:+46 706 48 24 00