Persontrafik 2018

Persontrafik 2018 som arrangeras på Stockholmsmässan 22-24 oktober 2018, är en av Europas viktigaste mötesplatser för alla verksamma inom kollektivtrafikbranschen.

Här samlas beslutsfattare inom kommun och landsting, RKM, politiker, operatörer och ledande leverantörer för att diskutera framtiden och de hetaste branschfrågorna. Alla som medverkar på Persontrafik har ett gemensamt mål – att tillsammans utveckla och underlätta vårt kollektiva resande. Allt med resenärens behov i fokus. Mycket kretsar kring kollektivtrafikens utveckling och bidrag till ett hållbart samhälle.

Läs mer på persontrafik.se.