Almedalsveckan 2019

Sveriges Bussföretag finns på plats i Almedalen för att sätta strålkastaren på bussbranschens viktiga politiska frågor! Vi har redan några heta tips för dig som kommer dit, men det kan bli ändringar i programmet ända till sista dagen. Håll dig uppdaterad här på vår webb. Välkommen till våra seminarier!

Våra seminarium

Kan delad mobilitet öka kollektivtrafikens attraktivitet?

Kan delad mobilitet öka kollektivtrafikens attraktivitet? Vad kan de nya mobilitetstjänsterna ge för effekter på kollektivtrafiken, tillgängligheten och miljöutsläppen? Med utgångspunkt från en helt ny rapport med fakta och statistik diskuterar vi nuläge, internationella erfarenheter och framtidsscenarier med olika alternativ kring subventionering. Arrangörer: Sveriges Bussföretag och Partnersamverkan.

Medverkande

 • Karin Brundell Freij, expert WSP
 • Kristoffer Tamsons, trafikregionråd region Stockholm
 • Eva Tiséus, marknads- och kommunikationsdirektör, Transdev
 • Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik
 • Elin Gustafsson, ledamot Trafikutskottet
 • Lennart Ekdal, moderator

Tid: 2 juli 13.00-14.00
Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21, Oscarssalen

Läs mer på Almedalens webb

Vem ska äga elbussarna i de smarta städernas kollektivtrafik?

Elbussar kommer troligtvis öka kraftigt i den kommande upphandlingspuckeln. Med eldrift kommer stora möjligheter till bättre luftkvalitet, minskat buller och en mer attraktiv resa. Men, för att ta tillvara på utvecklingen måste vi tänka på ett nytt sätt och fundera på vem som ska ansvara för vad.

Elbusstrafik handlar inte bara om ny teknik utan det kräver även en annan typ av trafikplanering, strategi för elförsörjning och eftermarknad. Vem ska äga bussar, planering, anläggningar och frågor om elförsörjning? Vilka principer är relevanta för att svara på dessa gränsdragningsfrågor i de nya förutsättningarna som råder i olika delar av landet? Arrangörer: Sveriges Bussföretag och BIL Sweden.

Medverkande

 • Kristoffer Tamsons, trafikregionråd, Region Stockholm
 • Gunnar Schön, vd Transdev
 • Henrik Wingfors, Energiföretagen
 • Ulo Maasing, chefredaktör Bussmagasinet, moderator

Tid: 3 juli 10.00–11.00
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Läs mer på Almedalens webb

Klimatsmarta resor till besöksmålet

Resenärer blir mer och mer medvetna om hur och vart de väljer att resa, och samtidigt ligger många välkända resmål utanför städerna vilket gör att det finns utmaningar i att få dit gäster. Hur kan turistbussen, som är ett flexibelt och hållbart sätt att resa, bli en nyckel till att besöksmål och destinationer på landsbygden kan växa hållbart och hitta nya målgrupper? 

Medverkande

 • Susanne Andersson, ordförande Svensk Turism
 • Magnus Ling, generalsekreterare Svenska Turistföreningen
 • Helen Bergh, delägare MK Bussresor samt styrelseledamot Sveriges Bussföretag
 • Oscar Sundås, ansvarig turismfrågor Sveriges Bussföretag
 • Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag, moderator

Tid: 3 juli 16.00–17.00
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Läs mer på Almedalens webb

Läs mer
Sök på Sveriges Bussföretag i programmet för Almedalen