Almedalsveckan 2018

Sveriges Bussföretag medverkar i ett antal seminarier tillsammans med andra i Almedalen i sommar. Nedan finns några exempel på vad vi kommer ta upp – men ändringar kan göras. Håll dig uppdaterad här på vår webb. Välkommen till våra seminarier om du är där.

Våra seminarium

Dålig framkomlighet fördyrar bussresan
Grundbulten i ett samhälle är att transporter av gods och människor fungerar. Resan med kollektivtrafik ska inte bara vara smidig utan även prisvärd och effektiv. Trots subventioner rapporteras alltfler förseningar och skenande kostnader. Hur kan vi få en bättre kollektivtrafik? Ett seminarium tillsammans med fordonsindustrins branschorganisation BIL Sweden.

Datum: 2 juli 2018
Tid: 15.00-15.55

Medverkande

 • Jonas Eliasson, trafikdirektör, Stockholms stad
 • Torbjörn Eriksson, vd, Urbanet AB
 • Astrid Adelsköld, framkomlighetschef, Keolis Sverige AB
 • Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd, Moderaterna, SLL
 • Malin Fijen Pacsay, ledamot i Landstingsfullmäktige, Miljöpartiet, SLL
 • Ulo Maasing, moderator

Hur kan kollektivtrafiken bidra till att minska klimatutsläppen?
Riksdagen har beslutat att transportsektorns utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 70 procent till år 2030, jämfört med år 2010. Kollektivtrafiken är ett mycket viktigt medel att minska utsläppen av växthusgaser. Hur kan kollektivtrafiken bidra till klimatmålet för transportsektorn? Arrangör: Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Datum: 3 juli 2018
Tid: 13.00-14.00

Medverkande

 • Karin Brundell-Freij, expertkonsult och adjungerad professor, WSP
 • Helena Leufstadius, vd, Svensk Kollektivtrafik
 • Teres Lindberg, ledamot, (S), Trafikutskottet
 • Ulrika Frick, ordförande i Kollektivtrafiknämnden, (MP), Västra Götalandsregionen
 • Karl Henriksson, ordförande Trafikplaneberedningen, (KD), Stockholms läns landsting

Hjulen på bussen snurrar runt - men vad drivs bussen av?
Vilka resemöjligheter kommer framtidens kollektivtrafik att erbjuda? Med ny teknik kan kollektivtrafiken bli mer flexibel, men också billigare och bättre! Vi pratar om självkörande bussar, elbussar och platooning. Ett seminarium tillsammans med fordonsindustrins branschorganisation BIL Sweden.

Datum: 4 juli 2018
Tid: 15:00-15:55

Medverkande

 • Jonas Kempe, marknadschef, Nobina
 • Karin Rådström, head of busses and coaches, Scania
 • Anders Berger, director public affairs, AB Volvo
 • Kristofer Tamsons, trafiklandstingsråd, Moderaterna, SLL
 • Claes Tuhnblad, ordförande kommunstyrelsen, Socialdemokraterna, Järfälla kommun
 • Anna Grönlund, moderator, Sveriges Bussföretag

Gemensamt utvecklar vi Sverige – nu och i framtiden
Besöksnäringen skapar jobb, tillväxt och framtidstro i hela landet. Snabba samhällsförändringar och innovationer skapar både möjligheter och utmaningar. Hur kan politik och myndigheter tillsammans med besöksnäringen stödja en positiv utveckling som kan få hela Sverige att leva. Ett seminarium tillsammans med Svensk Handel, Svensk Turism, Transportföretagen, Visita.

Datum: 5 juli 2018
Tid: 08.30-09.15

Medverkande

 • Susanne Andersson Pripp, ordförande, Svensk Turism
 • Mats Hedenström, näringspolitisk chef Svensk Handel och styrelseledamot Svensk Turism, Svensk Handel och Svensk Turism
 • Jonas Siljhammar, vd Visita, vice ordförande Svensk Turism, Visita och Svensk Turism
 • Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag, styrelseledamot Svensk Turism, Sveriges Bussföretag och Svensk Turism

Läs mer
Sök på "Sveriges Bussföretag" i programmet för Almedalen