Almedalsveckan 2019

Sveriges Bussföretag finns på plats i Almedalen för att sätta strålkastaren på bussbranschens viktiga politiska frågor! Vi har redan några heta tips för dig som kommer dit, men det kan bli ändringar i programmet ända till sista dagen. Håll dig uppdaterad här på vår webb. Välkommen till våra seminarier!

Våra seminarium

Kan delad mobilitet öka kollektivtrafikens attraktivitet?
Kan delad mobilitet öka kollektivtrafikens attraktivitet? Vad kan de nya mobilitetstjänsterna ge för effekter på kollektivtrafiken, tillgängligheten och miljöutsläppen? Med utgångspunkt från en helt ny rapport med fakta och statistik diskuterar vi nuläge, internationella erfarenheter och framtidsscenarier med olika alternativ kring subventionering. Arrangörer: Sveriges Bussföretag och Partnersamverkan.

Tid: 2 juli 13.00-14.00
Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21, Oscarssalen

Medverkande

  • Karin Brundell Freij, expert WSP
  • Kristoffer Tamsons, trafikregionråd region Stockholm
  • Eva Tiséus, marknads- och kommunikationsdirektör, 
  • TransdevHelena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik
  • Lennart Ekdal, moderator

Vem ska äga elbussarna i de smarta städernas kollektivtrafik?
Med elbussarnas intåg har det uppstått en debatt kring ägarstrukturer och affärsmodeller i kollektivtrafiken. Vem ska äga elbussarna i de smarta städernas kollektivtrafik och varför? Den risk för elbrist som vi ser, hur ska man hantera det i en framtida modell? Arrangörer: Sveriges Bussföretag och BIL Sweden.

Tid: 3 juli 10.00–11.00
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Klimatsmarta resor till besöksmålet
Satsningar på väginfrastrukturen med hänsyn till busstrafikens behov. Hur gör de som lyckats – och vad får infrastrukturhållarna att prioritera besöksnäringen på landsbygden? Arrangör: Sveriges Bussföretag.

Tid: 3 juli 16.00–17.00
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Läs mer
Sök på Sveriges Bussföretag i programmet för Almedalen