På väg med bussbranschen genom tiderna

 • 1917
  Droskägarna bildar Sveriges Trafikbilägares Riksförbund (STR).
 • 1920
  En buss i Skuru
 • 1922
  Stockholms omnibussförening bildas
 •  
  1923
  Nu kan även bussägare bli medlemmar i STR.
 •  
  1927
  Bussägarna får en egen ombudsman inom STR
 • 1928
  Vid en kongress i Jönköping bildas en fristående organisation, Sveriges Omnibusägares Riksförbund (SOR) och många lämnar då STR. Medlemmar är de lokala Omnibusägarföreningarna.
 • 1929
  Svensk omnibustidning börjar ges ut. Förbundsordföranden Ernst Kihlberg uttalar sig i första numret.
 • I början av 1930-talet
  Normalbestämmelser beträffande personomnibus i yrkesmässig trafik kommer ut. Där stadgas hur personomnibusar ska se ut och utrustas.
 • 1933
  Skämtteckning av olika busstyper.
 • 1938
  Sveriges Omnibusägares Riksförbund (SOR) byter namn till Sveriges Omnibusägareförbund (SOF).
 • SOF
 • Andra världskriget
  Andra världskriget bryter ut. Beredskapsår och gengas.
 • 1939
  De enskilda järnvägarna förstatligas och SJ får monopol på järnvägstrafiken.
 • 1943-44
  SOF anordnar riksomfattande tävling angående busshållplatsernas utformning tillsammans med Stockholms-Tidningen.
 •  
  1940
  1940 års yrkestrafikförordning (YTF). Statens trafikkommission blir den myndighet som reglerar transportnäringen fram till 1945.
 • 1950-talet
  Skolskjutsarna blir en viktig del av många bussbolags verksamhet.
 • 1958
  Margit Claesson blir den första kvinnliga bussföraren i västvärlden.
 • 1967
  SL bildas.
 • September 1967
  Högertrafikomläggningen genomförs.
 • 1971
  50-kortet införs.
 • 1978
  Trafikhuvudmannalagen, bildande av trafikhuvudman i varje län, med ansvar för kollektivtrafiken.
 •  
  1989
  Avregleringen av bussbranschen påbörjas. Den 1 januari avskaffas behovsprövningen av beställningstrafiken. Linjetrafiken avregleras den 1 juli samma år.
 •  
  1985
  Riksdagsbeslut om avskaffande av linjetrafiktillstånden från 1989.
 • 1994
  Bussbranschens Riksförbund bildas.
 •  
  1999
  Den långväga busstrafiken avregleras. SJ förlorar rätten att överklaga nyetablering.
 •  
  2012
  Ny kollektivtrafiklag träder i kraft.
 • 2014
  Sveriges Bussföretag bildas genom en sammanslagning av Svenska Bussbranschens Riksförbund och Bussarbetsgivarna och blir en del av Transportgruppen.