Skämtteckning från 30-talet

uppdaterad torsdag 21 augusti 2014, 16:08

 Skämtteckning från 1933.
Skämtteckning från 1933.


Det finns många olika sorters bussar, vilket illustreras med den här skämtteckningen från 1933.
 
Större bussar behövdes när busstrafiken blev allt viktigare under 1920-talet. Men stora karosser förde med sig högre belastning på bussarnas bakaxel. De så kallade bulldoggbussarna byggdes med överhäng framför framhjulen. Motorn placerades över framaxeln i stället för bakom. Det gjorde att förarplatsen flyttades framåt och två extra sittplatser fick rum. Nu kunde man utnyttja hela det tillåtna framaxeltrycket.
 
Den första Bulldoggbussen i Sverige levererades 1932 och gick i trafik på Mälaröarna.
 
Författare: Eva Häggmark