Bidra till vår historia

uppdaterad fredag 22 augusti 2014, 11:29

Har du minnen som du vill dela med dig av från busslivet genom tiderna? Här samlar vi berättelser och reflektioner från bussvänner som läst materialet på bussbranschens historiesidor.

Om du också har någon spännande historia att dela med dig av, skicka ett mail till Sveriges Bussföretag, så lägger vi upp det här på webben!

 Redan 1911 startade SJBuss sin första busslinje, mellan Tanum och Grebbestad. Och 2011 firade Nobina 100-årsjubileum som Sveriges äldsta bussföretag.
/Rolf Kolmodin

Örebro var den första svenska staden som redan år 1864 hade förslag på en hästspårväg. Men trots över 50-års kommittéarbete kom man aldrig till beslut "om spårväg" man fastnade i olika meningsmotsättningar.
 Först med lokal busstrafik "undantaget Bullerbussen i Stockholm" blev däremot Linköping och Örebro: I Örebro erhöll år 1915 AB Bilvagnstrafik tillstånd att starta "med två vagnar märket Kissel-Car" linjen Södra station - Längbrotorg 2,7 km. Men redan våren 1916 nödgades man upphöra då bensinpriset stigit från 23 öre till 1 krona litern. Därefter dröjde det till hösten 1921 då AB Omnibus erhöll tillståndet och trafik med T-Fordar. Omnibus startade 1922 ytterligare linjer och drev stadstrafiken fram till 1947, då den blev kommunal och Örebro Stads Trafik AB till 1989. - Numera gäller Länstrafiken!
/Lennart Westesson, Örebro

Det bästa beslut som SVERIGES RIKSDAG har fattat genom tiderna klubbades den 10 maj 1963:
 ÖVERGÅNG TILL HÖGERTRAFIK!
Söndagen den 3 september 1967, när riksdagsbeslutet verkställdes, är för alltid en del av mitt hjärta!
/Ulf (den gången "nästan" sex år och på cykel i Munkedal)