Här är bussbranschens historia!

uppdaterad fredag 22 augusti 2014, 15:56

Sveriges Bussföretag skapades 2014 genom sammanslagning av BussArbetsgivarna och Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR. BR bildades 1994 genom en fusion av Svenska Busstrafikförbundet och operatörerna i det tidigare Svensk Kollektivtrafik (SLTF). Denna webbsida presenterar delar av den gemensamma historien.

Syftet är att göra arkivmaterialet tillgängligt för medlemmar, anställda, forskare, studenter och historieintresserad allmänhet. Vi vill uppmana dig som varit med under åren att bidra till denna historieskrivning i populärvetenskaplig form, där de som nu ska forma branschen i en ny tid, kan hämta inspiration och kunskap.  

 

På Centrum för Näringslivshistoria finner du ett stort arkiv med bilder, filmer och dokument.
För mer information och fakta, kontakta Centrum för Näringslivshistoria i Bromma.

Adress:
Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48-50
167 33 Bromma

Telefonnummer: 08 63499 00

Läs mer om:

Organisationen

Kollektivtrafiken

Bussarna

Tidslinje


 


Copyright © Sveriges Bussföretag och Centrum för Näringslivshistoria.