Västra Sveriges Bussbranschförening

C/o Bivab
Gårdatorget 1, 
412 50 Göteborg
Tel 070 780 91 04
Fax 031-156010 
Län N, O   
Sekreterare: Pierre Modini      

Styrelse     Företag
Christer Pettersson, ordförande Buss i Väst AB
Matts Hildebrand, ledamot Vy Buss AB
Anders Gimströmer, ledamot Leja Touring AB
Bengt Johansson, ledamot  Nobina Sverige AB 
Bo Mesan, ledamot  Bergkvarabuss AB
Henrik Cederqvist, ledamot Keolis
Maria Gustavsson, suppleant Söne Buss AB
Östen Hallenbert, suppleant Vårgårdabuss AB
Ben Bernandersson, suppleant    Nobina Sverige AB
Andreas Ehrenborg, revisor
Vy Buss Sverige AB 
David Lindquist, revisor                 Flexbuss AB 
Daniel Andersson, revisor
Tanum Buss AB 

Senast uppdaterad 2018-11-22