Stockholms läns Bussbranschförening

c/o Göran Forssén, sekr och kassör
Fiskarholmsgränd 4, 127 41 Skärholmen
Tel 076-28 88 425
e-post: goran.forssen@gmail.com
Län: AB

 

Styrelse   
Företag
Pär Åkerberg, ordförande  Åkerbergs Trafik AB
Peter Hagert, ledamot                  Nobina Sverige AB
Mikael Ineman, ledamot Viatour Group AB
Per Broström, ledamot Delfinbuss AB
Roger Mathiasson, ledamot Interbus AB
Oscar Carheden, suppleant Strömma Turism & Sjöfart AB
Catrin Lundell, suppleant Keolis Sverige AB
Johan Salomon, suppleant Traveller Buss AB

 
   

 


Senast uppdaterad 2017-12-27