Föreningen Skånes Bussföretag

c/o Tjörnarpsbuss  
Skogsvägen 1,
243 72 Tjörnarp 
Tel 0451- 618 00  

Län M

Styrelse Företag
Mikael Nilsson, ordförande Tjörnarps AB
Tom Olsson, kassör Nobina
Sten Olsson, ledamot Sundspärlans Buss & Taxi
Helena Edström, ledamot 
Swebus
Georg Nilsson, ledamot 
Hagestad Touring
Lars-Mårten Mårtensson, ledamot           Mårtenssons Bil & Busstrafik AB
Johan Lundkvist, ledamot  
Peter Magnesköld, suppleant Alternativ Trafik 
Yvonne Mathisson, suppleant  
Gert Anderberg Adjungerad sekreterare
   
Kontaktuppgift: Mikael Nilsson mikael@tjornarpsbuss.se

 Senast uppdaterad 2016-05-11