Örebro/Värmlands Bussbranschförening

Kontaktuppgifter:

Per Nordin, ordförande
Telefon: +46 581-100 97
Mail: per.nordin@sonebuss.se

Län: S, T    

Styrelse Företag
Per Nordin, ordförande Söne Buss AB
Michael Jönsson, ledamot
Jönssons Buss AB
Johan Andersson, ledamot                Vänerbuss AB
Lars Hjerpe, ledamot Hjerpe Buss AB
Per Holmberg, ledamot Solstabuss AB
Bernt Gustafsson, ledamot Väsebussarna AB
Peter Sundqvist, suppleant Molkom Buss AB
Klas Lidén, ledamot Charterbuss AB


Senaste uppdaterad 2018-06-01