Mittsveriges Bussföretag

Tel: 070-6504755
E-post: magnus@centralabuss.com
Län Y, Z      

Styrelse Företag
         
Magnus Stenvall, ordförande               Centrala Buss i Jämtland Härjedalen AB
Nils-Olof Zetterblad, ledamot Zetterblands Trafik AB
Robert Mohlin, ledamot Mohlins bussar AB
Marcus Molund, suppleant
Molunds Trafik AB
Anders Bergvall, suppleant Bergvalls Busstrafik AB
Benny Eriksson, kassör
Peder Tarberg, sekreterare Byberg & Nordin
   

 


Senast uppdaterad 2016-11-15