Gotlands Busstrafikförening

c/o Stenbergs Buss AB
Idrottsvägen 26
623 77 Klintehamn
Tel 0498-24 40 10


Län I

Styrelse   
Företag
Göran Hult, ordförande     Suderbuss AB
Agne Kristiansson Klinte Bil & Buss
Peter Gadd Gadds Buss AB
Vanja Olofsson Stånga Buss AB
Ulrika Hartman Stenbergs Buss AB
Peter Andersson
Anderssons Buss AB

 Senast uppdaterad 2016-08-25