CWUX Bussbranschförening

CWUX-läns bussbranschförening - omfattar Dalarna, Gävleborgs län, Uppsala län och Västmanlands län.

c/o Alan Björk
A Björks AB
Kokillgatan 9
721 33 Västerås
alan@bjorks.eu

Ken Forsberg
info@forsbergsbuss.se

Län: C,W,U,X

Styrelse Företag
Alan Björk, ordförande Björks Buss AB
Ken Forsberg, ledamot
Forsbergs Buss och Taxi AB
Inger Högberg, ledamot Högbergs Buss AB
Tomas Ramsell, ledamot Västanhede Trafik AB
Robin Andersson, ledamot
 
Håkan Larsson, ledamot Kristian Larsson Busstrafik AB
Lars-Göran Lönn, ledamot
Lönns Buss AB
Stefan Andersson, ledamot
Erikssons buss i Älvdalen 
Peter Liss, VL
VS & Perssons Bussar AB
Mats Mattsson, ledamot Håbobuss
Johnny Hansson, suppleant
Mattias Dahlström, revisor Hedmans Buss AB
Reine Larsson, revisor Arnessons Buss

 

 

Senast uppdaterad 2018-05-04